Le Buisson

Le Buisson

Algemene verkoopvoorwaarden

VOORAFGAANDE INFORMATIE

Het reserveren van kamers is afhankelijk van het betalen van een aanbetaling die ten minste één overnachting vertegenwoordigt. Het saldo dient 1 week voor aanvang van het verblijf te worden betaald.

 

Artikel 1 Doel

Dit contract is uitsluitend bedoeld voor het reserveren van verblijven in bed & breakfast kamers. Onze gasten zullen de best mogelijke ontvangst krijgen. De eigenaar verbindt zich ertoe om de vakantiegangers persoonlijk te verwelkomen met alle nodige aandacht om hun verblijf te vergemakkelijken.


Artikel 2 Duur van het verblijf 

De klant die dit contract ondertekent, dat voor een bepaalde duur is afgesloten, kan in geen enkel geval aanspraak maken op enig recht om in de accommodatie te blijven.


Artikel 3 Reservering en sluiten van het contract. 

De reservering wordt effectief zodra de klant een aanbetaling van 30% van het totale bedrag van het verblijf heeft overgemaakt aan de eigenaar, met een minimum van één overnachting per geboekte kamer. De prijzen zijn inclusief alle kosten.


Artikel 4  Annulering door de klant

Elke annulering moet schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan het adres van de eigenaar. 

  1. Annulering voor aanvang van het verblijf: Annulering is kosteloos indien deze meer dan 5 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt; de aanbetaling die aan de eigenaar is betaald, wordt aan u terugbetaald. Als de annulering plaatsvindt tussen 5 dagen en 24 uur voor aanvang van het verblijf, blijft de aanbetaling bij de eigenaar. Als de annulering minder dan 24 uur voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, blijft de aanbetaling bij de eigenaar en behoudt deze zich het recht voor om het resterende bedrag van de accommodatiekosten te vorderen.
  2. Indien de klant zich niet vóór 20.00 uur op de geplande dag van aankomst meldt, wordt dit contract nietig en kan de eigenaar de bed & breakfast kamers ter beschikking stellen. De aanbetaling blijft bij de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt om het resterende bedrag van de accommodatiekosten te vorderen. 
  3. Bij verkort verblijf blijft de prijs voor de accommodatie volledig verschuldigd aan de eigenaar.


Artikel 5  Annulering door de eigenaar

Indien de eigenaar het verblijf voor aanvang annuleert, dient hij de klant hiervan op de hoogte te stellen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail. De klant zal, zonder afbreuk te doen aan eventuele rechtmatige schadevergoedingsvorderingen, onmiddellijk worden terugbetaald voor de betaalde bedragen.


Artikel 6  Aankomst en vertrek 

De klant dient zich op de opgegeven dag tussen 15 uur en 20 uur te melden. In geval van late of uitgestelde aankomst dient de klant de eigenaar zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Vertrek dient te geschieden vóór 11.00 uur.


Artikel 7 Ontbijt 

Het ontbijt wordt geserveerd tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Een marge van een half uur voor of na deze tijdsspanne is acceptabel, op verzoek van de klant.


Artikel 8 Betaling van het saldo 

Het saldo dient 1 week voor aanvang van het verblijf te worden betaald. Consumpties en extra diensten die niet vermeld zijn in het contract dienen op de dag vóór het vertrek aan de eigenaar te worden betaald.


Artikel 9  Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een lokale belasting die de klant aan de eigenaar dient te betalen, die het vervolgens aan de belastingdienst afdraagt. Deze belasting is reeds inbegrepen in de prijs.


Artikel 10  Gebruik van de accommodatie 

De klant dient de rust van de locatie te respecteren en deze te gebruiken zoals bedoeld. Er mag geen maaltijd in de kamers worden genuttigd. De klant verbindt zich ertoe om de kamers in goede staat achter te laten en eventuele schade die hij/zij heeft veroorzaakt te melden en te repareren. Het gehele huis is rookvrij.


Artikel 11 Capaciteit 

Dit contract is opgesteld voor een specifiek aantal personen. Indien het aantal klanten dit aantal overschrijdt (inclusief baby’s), kan de eigenaar extra gasten weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of verbreking van het contract op initiatief van de eigenaar, zodat bij vertrek van een aantal gasten dat groter is dan het geweigerde aantal, geen restitutie kan worden overwogen.


Artikel 12  Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan. Indien een klant vertrekt vanwege de weigering van zijn/haar huisdier, kan er geen restitutie worden verleend.