Le Buisson

Le Buisson

Privacy beleid

Privacy

Le Buisson Bed & Breakfast

 info@le-buisson.be 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website van Le Buisson Bed & Breakfast. Door de website te bezoeken, verklaart de gebruiker automatisch en expliciet akkoord te gaan met deze voorwaarden in hun geheel. 


Persoonlijke gegevens, toegang en verwijdering

  • Verzending van uw contactgegevens: de door u verzonden gegevens worden per e-mail naar ons gestuurd en worden bijgehouden voor eventueel toekomstig contact met betrekking tot onze diensten. Indien u dit niet wenst, kunt u dit aangeven in het formulier of later contact met ons opnemen. In geen geval worden de verzonden gegevens doorgegeven of verkocht aan derden.
  • Overeenkomstig de wet op de verwerking van persoonsgegevens heeft u altijd het recht om uw gegevens op eenvoudig verzoek te controleren en kunt u vragen om deze gegevens volledig te laten aanpassen of verwijderen. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be).

Inhoud en aansprakelijkheid 

Alle informatie op de website (teksten, afbeeldingen, gegevens, links) is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Le Buisson kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onjuistheden en er kan geen financiële vergoeding worden geëist. De websites waarnaar wij linken vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.


Intellectueel eigendom en auteursrecht 

De gehele website (tekst, afbeelding, …) is het intellectuele eigendom van Le Buisson en is beschermd door het auteursrecht. De gebruiker heeft in geen geval het recht om geheel of gedeeltelijk elementen van de website te reproduceren of te verspreiden voor persoonlijk gebruik, tenzij schriftelijke toestemming van Le Buisson is verkregen.


Gebruik van cookies 

Onze website maakt zeer beperkt gebruik van cookies (kleine bestanden die tijdelijk op uw computer worden opgeslagen en die u eenvoudig kunt verwijderen via de instellingen van uw browser), om de volgende redenen:

  1. Cookie die gedurende 7 dagen onthoudt dat u de hier vermelde voorwaarden kent en accepteert.
  2. Cookie met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens (volledig anoniem) over de herkomst van bezoekers, bezochte pagina’s, downloads, etc.
  3. Cookie die het delen van onze pagina’s op een gekozen sociaal medium vergemakkelijkt.

Veiligheid 

Zowel online als offline hecht Le Buisson veel belang aan de maximale beveiliging van uw gegevens. De website is veilig gehost en beveiligd met een beveiligingscertificaat om misbruik te voorkomen en het veilige gebruik van het contactformulier te waarborgen.


Voorwaarden – aanpassingen 

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie – online – is altijd van toepassing.